Покажи още...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
properties
Категории

За нас

Доволните клиенти се връщат и водят нови!

Съдебна регистрация

„ДОМ КОНСУЛТ” ЕООД,  БУЛСТАТ 200432987

Представителство

Дружеството се представлява от Управителя Георги Георгиев.

Защо да изберете "ДОМ КОНСУЛТ"?

Професионализъм

В нашата компания работят само подбрани и опитни брокери със стаж в областа на недвижимите имоти. Пълно съдействие, организиране и подготовка на необходимите документи за договор!

Обслужване

Пълният пакет от услуги в сферата на недвижимите имоти, позволява на фирмата да решава комплексни въпроси свързани с недвижимите имоти: При Закупуване, Продажба, Отдаване под наем, Наемане и Управление на Недвижими имоти. Правни консултации във връзка с водените сделки!

Коректност

Ние работим коректно и открито с нашите клиенти и с колегите от другите фирми в този бранш!

Конфиденциалност

Всяка разменена между нас и клиента информация при изпълнение на задълженията ни от конфиденциален характер, ще бъде съхранена като такава, както по време на изпълнение на задачата, така и след завършването й. Всички служители и консултанти, на които е възложено да осъществяват проучване по определена задача, се задължават да спазват конфиденциалност относно данни, подадени от клиента; да пазят търговския престиж на клиента, банковата и търговска тайна, както и да не разкриват факти и обстоятелства във връзка с финансовите и други данни, станали им известни в периода на изпълнението на поставената задача, независимо от основанието.

Нашият стил

Ние  работим коректно и открито, както с клиентите си, така и с колегите от този бизнес. В условията на интензивно развитие ние разработихме успешна бизнес и рекламна стратегия, базирана на медийна и интернет реклама и включваща модели на мениджърски решения, съобразени с конкретните изисквания на всеки наш клиент.  В същото време ние превръщаме лоялността и компетентното отношение към клиентите и колегите от бранша в основа при всекидневната ни работа.

Едно от нашите предимства е умението ни да формираме и развиваме сплотени екипи от силно мотивирани служители и специалисти. Екипът ни е съставен от образовани хора, тясно специализирани в обслужването на териториално отделени райони и отделни видове собственост.

Ние разполагаме със собствена информационна система за управление на база- данни от недвижими имоти, което ни позволява да обявяваме и да поддържаме в актуалност голям брой разнородни оферти за търсене и предлагане на недвижими имоти. Основният сайт на фирмата www.domconsult.bg предоставя подробна информация и богат снимков материал за всички наши проекти и оферти, като печели все повече нови посетители. Нашият екип има необходимия опит и квалификация да работи успешно по презентирането и предлагането на инвестиционни проекти- ново строителство.

Нашите предимства

Натрупаният през годините опит и рутина.

Професионалното и отговорно отношение към работата.

Добре подбраният колектив от коректни, интелигентни и амбициозни хора.

Отличната техническа и информационна обезпеченост на дейността ни.

Гарантираната юридическа защита за нашите клиенти.

Доброто ни име.

Нашият девиз

Доволните клиенти се връщат и водят нови!